Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Rendeletek

Hatályos rendeletek
Sorszám Cím
1. 11/2017. (V. 26) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett éle
2. 10/2017. (V. 26) önkormányzati rendelete a jelzőtáblával elrendelt össztömeg korlátozás szabályairól
3. 8/2017. (V. 26) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés teljesítéséről
4. 1/2017. (II. 15) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
5. 25/2016. (IX. 30) önkormányzati rendelete az önkormányzat által adományozható elismerésekről
6. 3/2016. (II. 12) önkormányzati rendelete Kőszeg város jelképeiről és a Kőszegre utaló elnevezésekről, azok használatáról, valamint a középületek és közterületek fellobogózásának rendjéről
7. 2/2016. (II. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
8. 16/2015. (VI. 26) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről
9. 5/2015. (II. 27) önkormányzati rendelete közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól
10. 3/2015. (II. 13) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
11. 40/2014. (XI. 28) önkormányzati rendelete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2015. évi illetménykiegészítésének megállapításáról
12. 37/2014. (X. 22) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról
13. 33/2014. (X. 3) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról
14. 25/2014. (VI. 25) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
15. 19/2014. (IV. 30) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
16. 18/2014. (IV. 30) önkormányzati rendelete az önkormányzat „Környezetvédelmi Alap”-járól
17. 17/2014. (IV. 30) önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól
18. 16/2014. (IV. 30) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés teljesítéséről
19. 13/2014. (III. 28) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól
20. 12/2014. (III. 28) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről
21. 8/2014. (II. 28) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről
22. 7/2014. (II. 28) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról
23. 6/2014. (II. 28) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről
24. 5/2014. (II. 7) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
25. 38/2013. (XII. 20) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
26. 29/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelete Kőszeg Város településképi védelméről
27. 27/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
28. 15/2013. (IV. 29) önkormányzati rendelete a közútkezelői hatáskörök átruházásáról
29. 14/2013. (IV. 29) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról
30. 2/2013. (I. 10) önkormányzati rendelete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban adható egyes illetménykiegészítésekről és pótlékokról
31. 35/2012. (XI. 1) önkormányzati rendelete a helyi adókról
32. 23/2011. (XI. 28) önkormányzati rendelete a közművelődésről
33. 13/2009. (IV. 22) önkormányzati rendelete a helyi sportélet támogatásáról
34. 7/2008. (III. 31) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről
35. 1/2007. (II. 2) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
36. 16/2006. (V. 8) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és a körzeteinek kialakításáról
37. 13/2006. (IV. 20) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról
38. 1/2006. (II. 5) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmáról
39. 35/2005. (XI. 1) önkormányzati rendelete a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól
40. 34/2005. (X. 1) önkormányzati rendelete a lakbértámogatásról
41. 31/2005. (IX. 30) önkormányzati rendelete közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény végrehajtásáról
42. 20/2005. (VI. 1) önkormányzati rendelete Kőszeg város jelképeiről és a Kőszegre utaló elnevezésekről, azok használatáról, valamint a középületek és közterületek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről
43. 26/2004. (X. 1) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről
44. 16/2001. (VIII. 30) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól
45. 8/2000. (III. 1) önkormányzati rendelete az önkormányzat adóhatósága anyagi érdekeltségéről
46. 1/2000. (II. 1) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről
47. 18/1999. (XI. 1) önkormányzati rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról
48. 5/1992. (V. 13) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló bérlemények víz- és csatornadíjának elszámolásáról