Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Rendeletek

Hatályos rendeletek
Sorszám Cím
1. 25/2016. (IX. 30) önkormányzati rendelete az önkormányzat által adományozható elismerésekről
2. 3/2016. (II. 12) önkormányzati rendelete Kőszeg város jelképeiről és a Kőszegre utaló elnevezésekről, azok használatáról, valamint a középületek és közterületek fellobogózásának rendjéről
3. 2/2016. (II. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
4. 16/2015. (VI. 26) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről
5. 5/2015. (II. 27) önkormányzati rendelete közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól
6. 3/2015. (II. 13) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
7. 40/2014. (XI. 28) önkormányzati rendelete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2015. évi illetménykiegészítésének megállapításáról
8. 37/2014. (X. 22) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról
9. 33/2014. (X. 3) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról
10. 25/2014. (VI. 25) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
11. 19/2014. (IV. 30) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
12. 18/2014. (IV. 30) önkormányzati rendelete az önkormányzat „Környezetvédelmi Alap”-járól
13. 17/2014. (IV. 30) önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól
14. 16/2014. (IV. 30) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés teljesítéséről
15. 13/2014. (III. 28) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól
16. 12/2014. (III. 28) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről
17. 8/2014. (II. 28) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről
18. 7/2014. (II. 28) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról
19. 6/2014. (II. 28) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről
20. 5/2014. (II. 7) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
21. 38/2013. (XII. 20) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
22. 29/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelete Kőszeg Város településképi védelméről
23. 27/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
24. 15/2013. (IV. 29) önkormányzati rendelete a közútkezelői hatáskörök átruházásáról
25. 14/2013. (IV. 29) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról
26. 2/2013. (I. 10) önkormányzati rendelete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban adható egyes illetménykiegészítésekről és pótlékokról
27. 35/2012. (XI. 1) önkormányzati rendelete a helyi adókról
28. 23/2011. (XI. 28) önkormányzati rendelete a közművelődésről
29. 2/2011. (I. 31) önkormányzati rendelete a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól
30. 13/2009. (IV. 22) önkormányzati rendelete a helyi sportélet támogatásáról
31. 7/2008. (III. 31) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről
32. 1/2007. (II. 2) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
33. 16/2006. (V. 8) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és a körzeteinek kialakításáról
34. 13/2006. (IV. 20) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról
35. 1/2006. (II. 5) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmáról
36. 35/2005. (XI. 1) önkormányzati rendelete a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól
37. 34/2005. (X. 1) önkormányzati rendelete a lakbértámogatásról
38. 31/2005. (IX. 30) önkormányzati rendelete közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény végrehajtásáról
39. 20/2005. (VI. 1) önkormányzati rendelete Kőszeg város jelképeiről és a Kőszegre utaló elnevezésekről, azok használatáról, valamint a középületek és közterületek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről
40. 26/2004. (X. 1) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről
41. 16/2001. (VIII. 30) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól
42. 8/2000. (III. 1) önkormányzati rendelete az önkormányzat adóhatósága anyagi érdekeltségéről
43. 1/2000. (II. 1) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről
44. 18/1999. (XI. 1) önkormányzati rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról
45. 5/1992. (V. 13) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló bérlemények víz- és csatornadíjának elszámolásáról