Határozatok

Sorszám Cím
1. 28/2017. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal által 2017/18-as tanévre készített általános iskolai körzethatárok kialakításának ...
2. 27/2017. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének arra vonatkozó törekvését, hogy a Magyar Állam ...
3. 26/2017. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 188/2014. (X. 21.) határozatát visszavonja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: azonnal. ...
4. 25/2017. (II. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 2975/109, 2975/110, 2975/111, 2975/112, 2975/113, 2975/114, 2975/115, 2975/116, 2975/117 ...
5. 24/2017. (II. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Rákóczi F. u. 79. I/5. szám (hrsz. 2449/A/5) ...
6. 23/2017. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi vagyongazdálkodási koncepciót jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja és ...
7. 22/2017. (II. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegfalvi Sportegyesület részére a 2017. évi tartalék terhére 1.200.000 forint vissza ...
8. 21/2017. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2017- 2020. ...
9. 20/2017. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését jelen határozat melléklete szerinti ...
10. 19/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2016. (II. 25.) számú határozatát visszavonja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a ...
11. 18/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező Jurisics Miklós Gimnázium és Kollégium főépületét ...
12. 17/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huber László polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés mellékletét képező „Szabadságolási ...
13. 16/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ”A polgármester 2017. évi szabadságtervének jóváhagyása” c. előterjesztésre vonatkozóan Huber László polgármester ...
14. 15/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huber László polgármester, valamint Básthy Béla alpolgármester 2017. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket ...
15. 14/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ”A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatásának megállapítása” c. előterjesztésre vonatkozóan Huber ...
16. 13/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Básthy Béla alpolgármester illetményét 2017. január 1. napjától havonta 558.400.- Ft-ban állapítja ...
17. 12/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester il1etményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 6/2016. (I.28.) valamint az idegennyelv-tudási ...
18. 11/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Huber László polgármester illetményét 2017. január 1. napjától havonta 698.000.- Ft-ban állapítja ...
19. 10/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester il1etményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 182/2014. (X.21.) határozatát 2017. január ...
20. 9/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ”A polgármester és az alpolgármester illetményének megállapítása” c. előterjesztésre vonatkozóan Básthy Béla ...
21. 8/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ”A polgármester és az alpolgármester illetményének megállapítása” c. előterjesztésre vonatkozóan Huber László ...
22. 7/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Végrehajtásért felelős: Huber ...
23. 6/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6666 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület belterületbe vonását kezdeményezi ...
24. 5/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP ...
25. 4/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BE-JÓ Táncegyüttesért Egyesülettel (9730 Kőszeg, Űrhajósok utcája. 13/D., adószám: 18843684-1-18, képviseli: ...
26. 3/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg város településrendezési eszközeinek IV. számú módosításának megállapításához szükséges, az egyszerűsített eljárás ...
27. 2/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg város településrendezési eszközeinek IV. számú módosításához csatolt véleményezési tervdokumentációban a 2.4. ...
28. 1/2017. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg város településrendezési eszközeinek IV. számú módosításához csatolt véleményezési tervdokumentációban a 2.12. ...