Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

óra, :

Lehetőségek
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkájáról.
2. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
3. - Beszámoló az Írottkő Natúrparkért Egyesület és Tourinform 2016. évi munkájáról valamint 2017. évi munkatervének ismertetése.
4. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2016. évi tevékenységéről.
5. - Köznevelési intézmények (óvodák) átszervezésével kapcsolatos és fenntartó váltásával kapcsolatos döntések meghozatala.
6. - Óvodai ellátás biztosítására vonatkozó köznevelési szerződések jóváhagyása.
7. - Beszámoló a 2016. évben végzett gyermekvédelmi tevékenységről.
8. - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala.
9. - „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” vonatkozó pályázat benyújtása a Temető utca felső szakaszának a felújítására.
10. - A jégpályaépítésre vonatkozó használati és ráépítési megállapodás módosítása.
11.a - Vagyonügyek: A Kőszeg, 468/4 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi szándék.
11.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2222 hrsz-ú ingatlanrészre benyújtott vételi szándék.
11.c - Vagyonügyek: A Kőszeg, 791 hrsz-ú ingatlanrészre benyújtott vételi szándék.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
13. - Egy mappában a 2017. április 27-i képviselő-testületi ülés anyagai