Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pályázat : Pénzügyi ügyintéző

KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
J E G Y Z Ő J E

110-1/2016. szám

P Á L Y Á Z A T

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője pályázatot hirdet
költségvetési ügyintéző munkakörre.

A közszolgálati jogviszony határozatlan idejű és az elbírálást követően azonnal betölthető.

Főbb ellátandó feladatok: gyermekétkeztetéssel kapcsolatos térítési díj beszedése és az ezzel összefüggő könyvelési feladatok ellátása.

Kinevezési feltétel: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet. A munkakör betöltéséhez gazdasági középiskolai végezettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés. Előnyt jelent költségvetési szervnél szerzett gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a alapján készített önéletrajzot, az oklevél és bizonyítvány másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Benyújtási határidő: 2017. január 06.

A jelentkezéseket dr. Zalán Gábor jegyző nevére, Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal címére (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., Pf.: 58.), e-mail: jegyzo@koszeg.hu kell beküldeni.

Kőszeg, 2016. december 19.
Dr. Zalán Gábor s. k.