Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pályázat : Pénzügyi és gazdasági osztályvezető

KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
J E G Y Z Ő J E

143-1/2017. szám

P Á L Y Á Z A T

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője pályázatot hirdet pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető munkakörre.

Az állás határozatlan időre szól. A munkakör az elbírálást követően 2017. október 1-jétől betölthető.

Ellátandó feladatok: A pénzügyi és gazdálkodási osztály teljes körű feladatellátása. Az önkormányzat és a közös hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati szervek működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységek irányítása, szervezése és ellenőrzése. A közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok költségvetésének elkészítése. A bizottságok, valamint a képviselő-testület feladatkörébe tartozó előterjesztések előkészítése.

Kinevezési feltétel: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet. Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés és 5 éves szakmai gyakorlat vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés.

Előny a szakmai gyakorlat, gyakorlott szintű számítógépes ismeret, közigazgatási szakvizsga megléte. A munkakör betöltőjének vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége van.

A jelentkezéshez csatolni kell: a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a alapján készített önéletrajzot, az oklevél és bizonyítvány másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Benyújtási határidő: 2017. szeptember 20.

A jelentkezést dr. Zalán Gábor jegyző nevére, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal címére (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., Pf.:58.), e-mail: jegyzo@koszeg.hu kell beküldeni.

Kőszeg, 2017. szeptember 01.

Dr. Zalán Gábor s. k.