Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Költségvetési ügyintéző

KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
J E G Y Z Ő J E

153-1/2017. szám

P Á L Y Á Z A T

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője pályázatot hirdet
költségvetési ügyintéző munkakörre.

A közszolgálati jogviszony határozatlan idejű és az elbírálást követően azonnal betölthető.

Főbb ellátandó feladatok: Kőszeg Város Önkormányzatához tartozó pénzforgalmi számlák kontírozása, könyvelése, bizonylatok érvényesítése. Gondoskodik az előirányzatok évközi változásának és a teljesítésének az összhangjáról. Szüksége szerint információs listákat készít. Részt vesz a MÁK felé határidős jelentések, adatszolgáltatások, kimutatások készítésében.

Kinevezési feltétel: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet. A munkakör betöltéséhez gazdasági középiskolai végezettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés. Előnyt jelent költségvetési szervnél szerzett gyakorlat, államháztartási könyvelési tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a alapján készített önéletrajzot, az oklevél és bizonyítvány másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Benyújtási határidő: 2017. október 30.

A jelentkezéseket dr. Zalán Gábor jegyző nevére, Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal címére (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., Pf.: 58.), e-mail: jegyzo@koszeg.hu kell beküldeni.

Kőszeg, 2017. október 11.

Dr. Zalán Gábor s. k.