Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Igazgatási jogász

KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
J E G Y Z Ő J E

106-1/2016. szám


P Á L Y Á Z A T

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője pályázatot hirdet
igazgatási ügyintéző munkakörre.

Az állás határozatlan időre szól és a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Ellátandó feladatok: igazgatási és építéshatósági osztály feladatkörében tartozó jogi feladatok elvégzésre.
Kinevezési feltétel: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, közszolgálati vagy jogi végzettség. Előny a szakmai gyakorlat, gyakorlott szintű számítógépes ismeret, közigazgatási szakvizsga megléte. A munkakör betöltőjének vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége van.
A jelentkezéshez csatolni kell: a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a alapján készített önéletrajzot, az oklevél és bizonyítvány másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Benyújtási határidő: 2016. december 27.
A jelentkezést dr. Zalán Gábor jegyző nevére, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal címére (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., Pf.:58.), e-mail: jegyzo@koszeg.hu kell beküldeni.

Kőszeg, 2016. december 7.

Dr. Zalán Gábor s. k.